ONZE MISSIE

Stichting Queer Mind vindt dat iedereen in Den Haag recht heeft op een veilige leefomgeving, ongeacht afkomst, seksualiteit of genderidentiteit.

ak en thuisloosheid is percentueel hoog onder LHBTI’ers, ook krijgen zij in hogere mate te maken met geweld. Wij willen dit bespreekbaar maken en bestrijden! Dit doen wij door vreedzaam actievoeren, het aangaan van dialogen en het bieden van ondersteuning aan LHBTI’ers die op straat (dreigen te) belanden.

Wij zetten ons in op zelfredzaamheid en op volwaardige deelname voor iedereen binnen de Nederlandse samenleving.

ONZE CAMPAGNES 

Stichting Queer Mind is ervan overtuigd  dat om veiligheid te creëren voor LHBTIAQ+   heb je de hele samenleving nodig.

Regenboog (Zebra) 
STICHTING QUEERMIND

7 op 10  LHBTI

 …jongeren hebben te maken met geweldken met geweld

LGBT Dialogen Café
STICHTING QUEERMIND

57% LGBT

… niet hand in hand durft te lopen?

LGBT Opvanghuis
La Refuge Nederland

tot 2000 LHBT

jongeren dak- of thuisloos zijn?

LGBT Dialogen Cafe 

“is inmiddels geweest!”

Afgelopen 14 mei 2022 vond de eerste dialoogsessie plaats, gecombineerd met een workshop keramiek.
Mooie gesprekken en nog mooiere resultaten!

Free your mind &
see whats happens 

Regenboogbank Huijgenspark Onthuld

“Liefde wint van haat en geweld”

instagram

maak contact met de Facebook-gemeenschap

facebook
_____

“…Den Haag een stad is waar iedereen zichzelf kan zijn” 

twitter

Doe mee met onze volgente sessie

Informatie hierover volgt binnenkort.
Wij hopen op nog een grote opkomst en participatie.

Steun ons en meld jouw steun aan via aanmelden@stichtingqueermind.

Tel +31 (0) 633 661 811
stichtingqueermind.nl