Who We Are

The Queer Mind Foundation was founded in 2021 by (xxxx) in order to (xxxx). Since then, it has taken a number of steps to establish itself in The Hague, and to begin working with its target communities. Efforts over the past year have included outreach to LGBTQI+ youth, engagement with funders and partner organizations, and awareness-raising activities in selected communities. The coming year will build on these efforts, aiming to provide more comprehensive support to LGBTQI+ youth.

Queer Mind Foundation promotes the safety and acceptance of the LGBTQI+ community in our society. Specifically, we aim to reduce violence against LGBTQI+ people and homelessness among LGBTIQ+ youth. We support these young people in achieving self-reliance and full participation in Dutch society, where there should be room for everyone’s sexual orientation and gender identity. We also facilitate opportunities to engage with communities in positive ways to counter violence and to make LGBTQI+ more talked about.

The Directors

Juan Limburg – Chairman
Dimitri Verdonck – General Manager
Wivine Ngalamulume – Treasurer
Bert van Alphen – General Manager / Secretary

The Management Coordinator

Mr JB (Jean-Bernard) Maweja – Coordinator

Shelter

The Queer Mind Foundation, SHOP-The Hague and Shelter Home “Le Refuge”- Belgium, got together to work on a project to create a safe and supportive environment for queer young people in The Hague.

The purpose of the project is

  1. To create an accessible and safe place for queer young people in the form of a room and shelter;
  2. To act as a link between queer youth, regular shelter and care;
  3. To map the obstacles that queer young people experience when using existing facilities. Based on this, start a program to develop the partners’ queer sensitivity.
STICHTING QUEERMIND

Stategies

Dialoog en samenwerking: Wij organiseren regelmatig dialoogsessies tussen verschillende organisaties en bewoners uit Den Haag om het onderwerp dak- en thuisloosheid onder LHBTI+ jongeren bespreekbaar te maken en acceptatie te bevorderen. Daarnaast nemen we actief deel aan queer netwerkoverleggen en werken we samen met de gemeente Den Haag en andere maatschappelijke organisaties.

See Recent Event

Opvanghuis voor queer jongeren: Stichting Queer Mind opent een inloop- en opvanghuis voor queer jongeren die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Dit huis biedt een veilige plek waar jongeren lotgenoten en ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten en waar slaapplaatsen beschikbaar zijn voor acute noodsituaties.

Trainingen en bewustwording: Wij bieden trainingen gericht op het thema 'queer sensitiviteit' aan welzijnsorganisaties in Den Haag om de kennis en bewustwording over de LHBTI+ gemeenschap te vergroten. Daarnaast streven we naar het plaatsen van regenboog elementen in de openbare ruimte om de zichtbaarheid van de queer gemeenschap te vergroten.

See Recent Event

Pride The Hague: Samen met verschillende organisaties treden als trekker van Pride The Hague en organiseren van een jaarlijks evenement om LHBTIQA+ acceptatie en emancipatie in Den Haag te bevorderen en diversiteit te vieren. Dit evenement vraagt aandacht voor de rechten van de queer gemeenschap en draagt bij aan een inclusieve stadscultuur.

See Recent Event

Door middel van deze strategieën zet Stichting Queer Mind zich in voor een inclusief Den Haag waarin alle LHBTI+ personen zich veilig, geaccepteerd en zichtbaar voelen, en waar dak- en thuisloosheid onder jongeren wordt bestreden.

See All Event

Download organisatie gegevens

Om onderstaande bestanden te kunnen openen en lezen, heeft u de Acrobat
Reader nodig. U kunt deze veilig downloaden en installeren.

Beloningsbeleid

De Stichting maakt geen winst en dienen haar activiteiten geheel in het algemeen belang.
Bestuursleden doen het bestuurswerk onbezoldigd.

Voor personeel en coördinatie zullen de beloningen conform de CAO Welzijn, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening gelden.

Algemene informatie en Contactgegevens

Naam van de instelling: Stichting Queer Mind

RSIN of fiscaal nummer: 863 602 526

Adres:

Support and become a member of the Queermind Foundation

Follow Us on Social Media